Usługi w zakresie regionalnej gospodarki odpadami

Składowisko odpadów w Kozodrzy zgodnie z UCHWAŁĄ NR LVIII/1097/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, oraz UCHWAŁĄ NR XXXVII/702/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXIV/409/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, uznane jest jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów (RIPOK) dla Regionu Zachodniego.

Spółka zarządza składowiskiem w oparciu o:
Uchwałę Nr XLIV/326/2014 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej
3 lat.
 Umowę dzierżawy z dnia 1 lipca 2014r. Decyzję z dnia 26.08.2008r. znak RŚ.VI.7660/6-1/08 Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji „Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierające azbest w Kozodrzy”. ze zmianami: RS.VI.MM.7660-6/10/08 z dnia 12.01.2009r.RS.VI.MM.7660/34-4/09 z dnia 12.03.2009r.RS.VI.RD.7660/34-7/09 z dnia 02.07.2009r.RS.VO.RD.7660/7-7/10 z dnia 11.06.2010r.RS.VI.RD.7660/7-11/10 z dnia 21.06.2010r.RS.VI.RD.7660/7-20/10 z dnia 25.01.2011r.
OS-I.7222.3.11.2014.RD z dnia 31.10.2014r.

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie - to firma:

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku  naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP