Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie
Regionalna gospodarka odpadami

Regionalna gospodarka odpadami

fot. Zakład Zagospodarowania i Składowisko Odpadów w Kozodrzy, gm. Ostrów

Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni

Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni

fot. Planty i skwer w centrum Ostrowa

Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna

Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna

fot. Zalew w Kamionce, gm. Ostrów

Sprawdź zakres świadczonych przez Spółkę usług

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225, (NIP 818-17-18-052, REGON 181108895, Nr KRS 0000525868), został utworzony na mocy aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawartego w akcie notarialnym z dnia 14.05.2014r. Repertorium A numer 1677/2014 zmienionym aktem notarialnym z dnia 15 maja 2014r. repertorium A Numer 1717/2014.

Spółka jest wykonawcą usług w zakresie:

  • gospodarki odpadami,
  • utrzymania czystości i porządku,
  • pielęgnacji i konserwacji zieleni,
  • ochrony środowiska i edukacji ekologicznej,
  • remontowo-budowlanym,
  • transportowo-sprzętowym,
  • wykonawstwa robót inżynieryjnych,

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie - to firma:

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku  naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP