O Spółce

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225, (NIP 818-17-18-052, REGON 181108895, Nr KRS 0000525868), został utworzony na mocy aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawartego w akcie notarialnym z dnia 14.05.2014r. Repertorium A numer 1677/2014 zmienionym aktem notarialnym z dnia 15 maja 2014r. repertorium A Numer 1717/2014.

Spółka Decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego OS-III.7241.20.2014.AB z dnia 16.06.2014r. nabyła prawa i obowiązki:

 1. z decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 01.12.2010r. znak RŚ.III.KS.7628/M-128/2010 zatwierdzającej instrukcję składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na A1 i A 2 na odpady niebezpieczne zawierające azbest w Kozodrzy.
 2. z decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 30.07.2010r. znak RŚ.III.KS.7628/M-20/2010 wyrażającej zgodę na zamknięcie wydzielonej części składowiska (obejmującej kwatery 1-5) odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierające azbest w Kozodrzy.
 3. z decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 15.06.2011r. znak RŚ.III.KS.7241.3.2011.KS wyrażającej zgodę na zamknięcie części składowiska obejmującej kwatery 6-9 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierające azbest w Kozodrzy.

Decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 13.06.2014r. znak OS-I.7221.26.1.2014.EZ znak OS-I.7221.26.1.2014.EZ otrzymała prawa i obowiązki określone decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 26.08.2008r. znak RŚ.IV.7660/6-1/2008 udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierające azbest w Kozodrzy ze zmianami:

 Zmiany do decyzji:

 

 

Decyzje te oraz wydanie w dniu 30 września 2014r., przedmiotu Umowy dzierżawy spowodowały, że z dniem 1 października 2014r. zarządzającym składowiskiem odpadów w Kozodrzy stała się Spółka.

Dokumenty związane z działalnością Spółki:

 1. Uchwała Nr XLI/307/14 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie powołania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Gminny Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 2. Akt notarialny Repetytorium A Numer: 1677/2014 z dnia 14 maja 2014r.
 3. Akt notarialny zmieniający Repetytorium A numer 1717/2014 z dnia 15 maja 2014r.
 4. Uchwała Nr 4/V/2014 Rady Nadzorczej Gminnego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w organizacji z dnia 20 maja 2014r.
 5. Uchwała Nr XLIV/326/2014 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat.
 6. Umowa dzierżawy z dnia 1 lipca 2014r. z załącznikiem ( Protokół zdawczo-odbiorczy)
 7. Polisa ubezpieczeniowa Seria TPP nr 31587375 z dnia 30.05.2014r.
 8. Gwarancja ubezpieczeniowa wykonania zobowiązań z tytułu usuwania i likwidacji negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku Nr GRS/150/2014/061-43-05-00 z dnia 15 października 2014r.
 9. Aneks do gwarancji ubezpieczeniowa wykonania zobowiązań z tytułu usuwania i likwidacji negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku Nr GRS/150/2014/061-43-05-00 z dnia 15 października 2014r.
 10. Potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej  dla GZUK Sp. z o.o. z dnia 07.10.2014r.
 11. Zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON z dnia 06.10.2014r.

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie - to firma:

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP