Z dniem 21 czerwca 2018 r. rozpoczęto eksploatację nowej kwatery, której budowa pn. „Budowa kwatery nr 12 wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na składowisku odpadów w m. Kozodrza…” została zrealizowana w okresie od 16.01.2018 r. do 25.05.2018 r.

Do realizacji zadania (w systemie zaprojektuj i wybuduj) w ramach przetargu nieograniczonego zostało wybrane Konsorcjum firm:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ARBUD”

2. Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie

3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SUL” w Zakresie Ochrony Środowiska Sp. z o.o.

 

Zakres prac do wykonania obejmował następujące elementy:

- prace projektowe,

- roboty ziemne związane z wykonaniem niecki,

- wykonanie na powierzchni dna i skarp kwatery uszczelnienia z materiałów syntetycznych z zastosowaniem geomembrany oraz geowłókniny,

- wykonanie instalacji technologicznych drenażu z przepompownią odcieku kwatery wraz z warstwami filtracyjnymi na całej powierzchni dna kwatery nr 12,

- budowa drogi zjazdowej,

- wykonanie studni odgazowujących.

 

Wybudowana kwatera posiada powierzchnie zabudowy 13 070 m2 oraz kubaturę 127 500 m3.

Obiekt został przekazany do użytkowania Gminnemu Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w ramach wieloletniej umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Spółką jako zarządzającym instalacją a Gminą Ostrów jako właścicielem Składowiska.

 

Fotogaleria  z budowy.

3

 

6

 

12

 

18

 

15

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie - to firma:

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku  naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP