Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Ostrów

- informacja dla mieszkańców na rok 2017

 

1.Nowy przetarg na odbiór i transport odpadów

W dniu 22.12.2016r. została podpisana nowa umowa na odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Ostrów. W roku 2017 wykonawcą usługi będzie:

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie z Podwykonawcą - Firmą Handlowo-Usługowo-Transportową „KAM” Andrzej Dziuba Krzywa 121A

Termin usługi biegnie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

2.Terminy i miejsca rozdawania worków na rok 2017r.

Informujemy, że wydawanie worków na odpady na rok 2017 będzie prowadzone według następującego harmonogramu:

 • Blizna – całoroczny tryb wydawania worków w godzinach od 8:00 do 16:00 w budynku starej szkoły przy Parku Historycznym począwszy od dnia 02.01.2017r. (w dniach otwarcia Parku)
 • Skrzyszów – całoroczny tryb wydawania worków w godzinach od 8:00 do 16:00 w budynku GCI Skrzyszów (Gminne Centrum Informacji) począwszy od dnia 02.01.2017r. w dniach pracy Centrum
 • Kamionka – całoroczny tryb wydawania worków w godzinach od 8:00 do 15:00 w budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu (GCKiS) począwszy od dnia 02.01.2017r. w dniach pracy Centrum
 • Ostrów – całoroczny tryb wydawania worków w godzinach od 7:30 do 15:30 w pokoju 23 Urzędu Gminy – począwszy od dnia 02.01.2017r. w dniach pracy Urzędu; (sprzedaż worków dodatkowych w pokoju nr 10 budynek Urzędu Gminy – siedziba GZUK sp. z o.o.)
 • Borek Mały – akcyjne wydawanie worków w dniu 02.01.2017r. w godzinach od 8:15 do 9:45 w budynku Domu Ludowego
 • Kozodrza - akcyjne wydawanie worków w dniu 02.01.2017r. w godzinach od 10:00 do 12:30 w budynku Domu Ludowego
 • Zdżary – akcyjne wydawanie worków w dniu 02.01.2017r. w godzinach od 13:00 do 14:30 w budynku Szkoły Podstawowej
 • Ocieka – akcyjne wydawanie worków w dniu 03.01.2017r. w godzinach od 8:30 do 11:30 w budynku Sołtysówki
 • Wola Ociecka – akcyjne wydawanie worków w dniu 03.01.2017r. w godzinach od 12:00 do 14:30 w budynku Domu Strażaka

3.Zasady zbiórki odpadów w roku 2017

 • Kolory worków i zasady segregacji nie ulegają zmianie tj.

- niebieski worek na makulaturę i tekstylia

- zielony worek na szkło bezbarwne i kolorowe

- żółty worek na tworzywa sztuczne

- czerwony worek na metal i opakowania wielomateriałowe (kartonu po sokach, mleku itp.)

 • Worki z odpadami powinny być wystawione przez mieszkańców w dniu zbiórki, najpóźniej do godziny 7:30 rano
 • Worki niewykorzystane z roku 2016 można stosować do oddawania odpadów w roku 2017 do wyczerpania zapasu
 • Dla osób, które wybrały system selektywny limit worków czarnych wynosi 5szt. na osobę na rok. Dla osób, które wybrały sposób nieselektywny ilość worków czarnych na osobę na rok wynosi 12 szt.
 • Worki kolorowe nie są limitowane i będą wydawane w systemie wymiany „worek pusty za worek wystawiony” w dniu zbiórki

4.Kalendarz odbioru odpadów komunalnych na rok 2017

 • Częstotliwość odbioru odpadów pozostaje niezmieniona tzn. zbiórka odpadów odbywać się będzie co dwa tygodnie
 • Kalendarze odbioru odpadów dostępne są do pobrania:

- podczas akcyjnego wydawania worków

- w Urzędzie Gminy – pok.23 i 10

- w stałych punktach wydawania worków, tj. GCI Skrzyszów, GCKiS Kamionka,

Budynek starej szkoły w Bliźnie.

- na stronie internetowej Gminy Ostrów

5.Sposób płatności za gospodarowanie odpadami

 • Uchwała dotycząca wysokości opłat za gospodarowanie odpadami nie zmieniła się, co oznacza, że w roku 2017 obowiązywać będą dotychczasowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców
 • Stawka za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny wynosi 4,50 zł od osoby na miesiąc
 • Stawka za gospodarowanie odpadami w sposób nieselektywny wynosi 9,00 zł od osoby na miesiąc
 • Sposób płatności oraz numer rachunku również nie ulega zmianie: można dokonywać wpłat w Banku Spółdzielczym w Ostrowie (wpłata bez pobierania prowizji), lub w dowolnej placówce bankowej i pocztowej oraz elektronicznie przez Internet    
 • Książeczki opłat za odpady, jeżeli nie zostały do końca wykorzystane, mogą być używane w roku 2016 aż do wyczerpania blankietów wpłat
 • Nowe książeczki opłat są wydawane na bieżąca w pokoju nr 23 budynku Urzędu Gminy Ostrów

6.Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 • Podobnie jak w roku 2017 w każdą ostatnią sobotę miesiąca w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy w godzinach od 8:00 do 13:00 będą przyjmowane od mieszkańców odpady wielkogabarytowe
 • Warunkiem odbioru odpadów w PSZOK jest okazanie kopii deklaracji odpadowej oraz dokumentu potwierdzającego dokonywanie wpłat za gospodarowanie odpadami

                                                                                                                        

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Ostrów:

Tel. (17) 744 93 16 lub (17) 744 93 27 w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe dane o systemie dostępne są również na stronach internetowych, których adresy zamieszczono poniżej:

 

stopka ug gzuk

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie - to firma:

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP