OGŁOSZENIE O ZASADACH WYDAWANIA WORKÓW NA ODPADY KOMUNALNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSTRÓW NA ROK 2023.

OGŁOSZENIE O ZASADACH WYDAWANIA WORKÓW

NA ODPADY KOMUNALNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSTRÓW NA ROK 2023.

 

Zgodnie z umową z dnia 16.12.2022 r. zawartą pomiędzy Gminą Ostrów a Gminnym Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie, na odbiór i transport odpadów od Mieszkańców z terenu Gminy Ostrów w okresie roku 2023, uprzejmie informujemy o zasadach, sposobie i terminach wydawania pakietów worków na odpady komunalne:

I termin w godzinach od 7:00 do 14:00 - bezpośrednio z oznakowanych samochodów poruszających się wg tras zbiórki odpadów:

 • w dniu 27 grudnia 2022r. - mieszkańcy sołectwa Ostrów
 • w dniu 28 grudnia 2022r. - mieszkańcy sołectwa Skrzyszów, Kozodrza, Borek Mały
 • w dniu 29 grudnia 2022r. - mieszkańcy sołectwa Ocieka, Wola Ociecka, Blizna
 • w dniu 30 grudnia 2022r. - mieszkańcy sołectwa Zdżary, Kamionka

II termin w godzinach od 7:00 do 14:00 – stacjonarnie:

 •  w dniu 09 stycznia 2022r. - mieszkańcy sołectwa:
  - Ostrów- dom strażaka,
  - Kozodrza – dom ludowy,
  - Borek Mały – dom ludowy,       
 • w dniu 10 stycznia 2022r. - mieszkańcy sołectwa:
  - Skrzyszów -GCI,
  - Ocieka – sołtysówka,
  - Wola Ociecka – dom strażaka,
 • w dniu 11 stycznia 2022r. - mieszkańcy sołectwa:
  - Kamionka – CKiB,
  - Blizna – budynek starej szkoły,
  - Zdżary – budynek przy żłobku „Gwiazdeczka”.

 UWAGA:

- odbiór worków będzie potwierdzany poprzez czytelny podpis odbierającego.

- dopuszcza się wydawanie worków (za pisemnym potwierdzeniem odbioru) na podstawie upoważnienia Właściciela nieruchomości udzielonego osobom trzecim.

- numery telefonów do kontaktu w sprawie zasad wydawania worków przeznaczonych dla Mieszkańców sołectw:

Ostrów (od nr 376 do końca), Skrzyszów, Wola Ociecka, Blizna, Zdżary – tel. 607 222 934.

Ostrów (od nr 1 do 375), Kozodrza, Borek Mały, Ocieka, Kamionka – tel. 600 450 118.

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie - to firma:

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP